ข่าวสาร

"ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า" ณ ลาน Grand Hall ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ

04/09/2562 10:55:30

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับและสร้างมูลค่าสินค้าจากเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมกับโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New En

21/07/2562 21:18:33

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching" ณ ห้อง CGV 1 - 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

21/07/2562 21:07:23

รายละเอียด
เรียนเชิญทุกท่าน ณ กาดโก้งโค้ง ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

21/07/2562 21:00:04

รายละเอียด

แสดงทั้งหมด

ติดต่อเรา